Overslaan en naar de inhoud gaan

Wedstrijdreglement

Reglement Eindejaarsactie – Winteractie MHZ

Wedstrijdreglement eindejaars- / winteractie “Win in Heusden-Zolder”

Onderstaande regels hebben betrekking op de eindejaars / winteractie “Win in Heusden-Zolder”, een wedstrijd die georganiseerd wordt door Middenstandsraad Heusden-Zolder, p/a Heldenplein 1 3550 Heusden-Zolder met ondersteuning van “Lokaal Bestuur Heusden-Zolder”

1. Duur wedstrijd en deelnemers
De wedstrijd start op 07/12/2020 en eindigt op 31/01/2021. Het gaat hier om een tijdelijke campagne met aankoopverplichting. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een domicilie in België heeft, kan deelnemen aan de wedstrijd.

2. Prijzen
Bij deelname aan de wedstrijd maak je kans op één van volgende prijzen:
• 4 winnaars van elk € 1000,00
• 12 winnaars van elk € 500,00
• 250 winnaars van elk € 20,00
De prijzen worden uitgekeerd in “Geschenkkaarten Heusden-Zolder” en zijn enkel op te kopen bij de deelnemende handelaars.
Bovenstaande prijzen liggen vast en zijn niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde ervan in cash.

3. Wedstrijd
Bij aankoop in één van de deelnemende handelszaken van Heusden-Zolder ontvangt de consument één of meer invulstrookjes. De handelaar bepaalt zelf het aankoopbedrag dat nodig is om een deelnamestrookje te ontvangen in zijn zaak. Elk invulstrookje biedt één kans op één van bovenstaande prijzen.

4. Trekking
4.1. Elke deelnemende handelszaak trekt uit de bij hem/ haar binnengebrachte invulstrookjes 100 kanshebbende strookjes en bezorgt deze (via zijn handelskern) aan de Middenstandsraad voor 12 februari.
4.2. De trekking van de hogergenoemde prijzen gebeurt op 16 februari door de schepen van Lokale Economie en/of de voorzitter de Middenstandsraad Heusden-Zolder in het bijzijn van de lokale pers en het dagelijkse bestuur van de Middenstandsraad.
4.3. Per zaak wordt 1 strookje getrokken waarmee de winnaar al zeker is van een waardebon van 20 euro.
4.4. De andere 99 strookjes van alle deelnemende zaken worden per handelskern samen gebracht.
4.5. Uit de pot van elke handelskern worden dan respectievelijk 1 x 1000 en 3 x 500 prijzen geloot.
4.6. Uit de resterende strookjes worden dan de rest van de geschenkkaarten twv 20 euro geloot.
4.7. De winnaars worden telefonisch op de hoogte gebracht en wordt bevestigd via mail indien gewenst.

5. Prijsuitreiking
5.1. Plaats, datum en uur van de prijsuitreiking wordt telefonisch en per mail gecommuniceerd aan de winnaars.
5.2. De prijsuitreiking gebeurt, Coronaproof, in het bijzijn van de lokale pers en het bestuur van de Middenstandsraad.

6. Fraude
In geval van misbruik, bedrog of vermoeden van fraude behoudt de organisatie zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemers uit te sluiten van deelname aan deze wedstrijd.

7. Communicatie
7.1. De verstrekte adresgegevens zullen enkel gebruikt worden om de winnaars te kunnen contacteren.
7.2. Buiten het persoonlijk verwittigen van de winnaars, telefonisch en via mail, zal er geen communicatie zijn over de wedstrijd noch per brief, noch per telefoon of e-mail.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Middenstandsraad Heusden-Zolder, de bestuursleden ervan of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd kunnen nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd. Inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijzen.
8.2. Middenstandsraad Heusden-Zolder behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt , dan hebben de deelnemers of andere personen niet het recht om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.

9. Reglement aanvaarden
Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die het bestuur van Middenstandsraad Heusden-Zolder in het verband met de wedstrijd kan treffen. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.

Opgemaakt te Heusden-Zolder, 1 december 2020.
Follow Us
Win in Heusden-Zolder
is een samenwerking van 
Bolderbergse Handelaarsvereniging
Winkelcentrum Cité
Handelaars Heusden-Dorp
Verenigde Handelaars Zolder
Lokaal Bestuur Heusden-Zolder
© 2020 Middenstandsraad Heusden-Zolder - Alle rechten voorbehouden.